ประวัติความเป็นมา

แต่เดิมเป็นเพียงสุขศาลา และได้รับการบริจาคที่ดินจาก หลวงพัฒน์พงษ์พานิช จำนวน 6 ไร่ 2 งาน 80 ตารางวา

ปี 2485 ยกฐานะเป็นสถานีอนามัยชั้น 1 โดยมีนายแพทย์ปริญญ์ สตางค์มงคล เป็นแพทย์ปริญญาคนแรก

ปี 2517 ยกฐานะเป็นศูนย์การแพทย์และอนามัย

ปี 2521 ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 10 เตียง มีนายแพทย์วรยุทธ์ เจียรสถาวงศ์ เป็นผู้อำนวยการ

ปี 2522 คุณยายทองสุก กองประพันธ์ ได้บริจาคเงินเป็นทุนในการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใหม่

ปี 2527 นายแพทย์สิงห์ชัย คำภู เป็นผู้อำนวยการ ได้ระดมทุนอย่างจริงจัง ได้ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในสองชั้น ขนาด 32 เตียง

ปี 2535 ก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จ และได้รับการยกฐานะเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง โดยไม่ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคาร

ปี 2548 ได้รับการบริจาคที่ดินเพิ่มเติม จำนวน 4 ไร่ 33 ตารางวา จากประชาชน ในเขตอำเภอบ้านหมอ และใกล้เคียง

ปี 2550 ได้รับงบประมาณ ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก ขนาด 30 เตียง จำนวน 15, 000, 000 บาท