ผู้บริหารโรงพยาบาล

นายแพทย์ธนะวัฒน์ วงศ์ผัน
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านหมอ