นายธำรงค์ สง่าแสง

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านหมอ

เบอร์โทรศัพท์ 036201171